Privātuma politika

KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

Spēkā stāšanās datums: 24.5.2018

 


     1        IEVADOŠIE NOTEIKUMI

 1.1        Uzņēmums FC ecom, s.r.o., juridiskā adrese: Veľkomoravská 2866/9, Trenčín 911 05 Slovakia; uzņēmuma reģistrācijas numurs: 51 750 155 (“FACTCOOL” jeb “mēs”), apņemas aizsargāt savu klientu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Šajā Konfidencialitātes politikā ir aprakstīts, kā mēs apkopojam, apstrādājam un aizsargājam mūsu Klientu personas datus, viņiem apmeklējot Tīmekļa vietni un/vai iegādājoties mūsu Preces.

 1.2        Vārdiem, kas sākas ar lielo burtu un kuriem šajā Konfidencialitātes politikā nav definēta nozīme, tiek piešķirta Vispārīgajos noteikumos definētā nozīme.     2        DATI, KURUS VARAM APKOPOT

 2.1        Mēs varam apkopot un apstrādāt tālāk minētos datus:

a)        Personas datus, kurus sniedzat, aizpildot Tīmekļa vietnes veidlapas. Tie ir dati, kurus sniedzat reģistrācijas laikā, lai izmantotu Tīmekļa vietni, vai veicot pasūtījumu Tīmekļa vietnē. Mēs varam arī lūgt Jūsu Personas datus, kad ziņojat par kādu Tīmekļa vietnes problēmu;

b)       kad ar mums sazināties, mēs varam ierakstīt šo saziņu;

c)        kad mums zvanāt, mēs varam saglabāt zvanu ierakstu apmācības nolūkos;

d)       mēs varam arī lūgt Jūs izpildīt aptaujas, kuras izmantojam pētnieciskiem nolūkiem, taču uz aptauju jautājumiem nav obligāti jāatbild;

e)        detalizētu informāciju par Jūsu Tīmekļa vietnē veiktajiem darījumiem un par pasūtījumu izpildi;

f)        detalizētu informāciju par Jūsu veiktajiem Tīmekļa vietnes apmeklējumiem, tostarp, bet ne tikai, datplūsmas datus, atrašanās vietas datus, tīmekļa žurnālus un citus saziņas datus.     3        DATU APSTRĀDES MĒRĶIS

 3.1        Mēs izmantojam Jūsu datus tālāk minētajos nolūkos:

a)        lai Jūs reģistrētu un piešķirtu Jums piekļuvi Jūsu kontam, lai Jūs maksātu par pasūtītajām Precēm un lai Jums piegādātu pasūtītās Prece;.

b)       lai nodrošinātu, ka Tīmekļa vietnes saturs tiek rādīts efektīvi un atbilstoši Jūsu datorā esošajiem iestatījumiem;

c)        lai sniegtu Jums informāciju par Precēm, kuras no mums pieprasāt vai kuras, mūsuprāt, varētu Jūs interesēt, ja esat piekritis, ka tiekat šādā nolūkā informēts;

d)       lai izpildītu mūsu saistības, kas izriet no visiem līgumiem, kas noslēgti starp Jums un mums, tostarp par Preču piegādi no trešās personas un trešo personu maksājumu apstrādi;

e)        lai Jūs varētu izmantotu mūsu Tīmekļa vietnes interaktīvās funkcijas, ja to vēlaties;

f)        lai informētu Jūs par Tīmekļa vietnes izmaiņām.     4        IP ADRESES UN SĪKFAILI

 4.1        Lai analizētu Jūsu veiktos Tīmekļa vietnes apmeklējumus, mēs apkopojam arī sīkfailus (Jūsu ierīcē lokāli saglabātos failus). Iespējojot sīkfailus savā pārlūkprogrammā, Jūs piekrītat, ka apkopojam sīkfailus iepriekš minētajam nolūkam. Mēs izmantojam šādus sīkfailu tipus: (i) pamatsīkfaili, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu piekļuvi mūsu Tīmekļa vietnei; (ii) funkcionalitātes sīkfaili, kas ir nepieciešami mūsu Tīmekļa vietnes pareizai darbībai (ja šie sīkfaili ir atspējoti, mūsu Tīmekļa vietne var nedarboties pareizi); (iii) veiktspējas sīkfaili, kas Jūs neidentificē (kamēr neievadāt savu identifikācijas informāciju kādā no mūsu veidlapām), bet palīdz personalizēt jums rādāmo saturu atbilstoši jūsu darbībām mūsu Tīmekļa vietnē; un (iv) mērķauditorijas/reklāmas sīkfaili, kas palīdz pielāgot reklāmas mūsu Tīmekļa vietnes apmeklētājiem.

 4.2        Mēs izmantojam arī Google Analytics, Exponea un līdzīgus pakalpojumus, kas apkopo trešās puses sīkfailus (“Trešās puses analīzes programmas”). Sīkfaili ģenerē informāciju par Tīmekļa vietnes izmantošanu (tostarp Jūsu IP adresi), ko Trešās puses analīzes programmas var pārsūtīt un glabāt ASV serveros. Trešās puses analīzes programmas šo informāciju izmantos, lai izvērtētu, kā izmantojat Tīmekļa vietni, lai sagatavotu Tīmekļa vietnē veikto darbību pārskatu un lai iesniegtu to Tīmekļa vietnes operatoriem, kā arī lai sniegtu citus ar Tīmekļa vietnē veikto darbību un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. Trešās puses analīzes programmas var arī nodot šo informāciju trešām pusēm, ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti vai ja attiecīgā trešā puse apstrādā informāciju Trešās puses analīzes programmas vārdā. Trešās puses analīzes programmas nesaista Jūsu IP adresi vai citus sīkfailus ar citiem datiem. Jūs varat atteikties no sīkfailu izmantošanas un atlasīt attiecīgos pārlūkprogrammas iestatījumus, taču ņemiet vērā, ka tādā gadījumā, iespējams, nevarēsiet izmantot visas tīmekļa vietnes iespējas. Izmantojot mūsu Tīmekļa vietni, Jūs piekrītat, ka Trešās puses analīzes programmas apstrādā Jūsu datus iepriekš minētajā veidā un nolūkā. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet Google politikas vietnē http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/. 

 4.3        Sīkfailu apkopošanu varat apturēt, atiestatot pārlūkprogrammu; tomēr, ja izslēgsiet sīkfailus, mūsu platformas darbība var tikt ierobežota (piemēram, atspējojot pamatsīkfailus, iespējams, nevarēsiet piekļūt mūsu Tīmekļa vietnei).

 4.4        Mūsu Tīmekļa vietnē un saziņā, kas tiek ģenerēta, izmantojot Tīmekļa vietni un/vai iegādājoties mūsu Preces, piemēram, reklāmas e-pastos, var būt ietverti elektroniski attēli, kas tiek dēvēti par “tīmekļa bāksignāliem”. Parasti tīmekļa bāksignāli funkcionē kopā ar sīkfailiem, un mēs tos varam izmantot tāpat kā sīkfailus (skatiet iepriekš).     5        TIEŠAIS MĀRKETINGS

 5.1        Jūs piekrītat, ka mēs varam izmantot arī Jūsu elektronisko kontaktinformāciju, kas var tikt iegūta no Jūsu iepriekšējiem Tīmekļa vietnes apmeklējumiem, vai atļaut noteiktām trešām pusēm izmantot šos datus, lai ar Jums sazinātos elektroniski (pa e-pastu, nosūtot SMS) un informētu par precēm un pakalpojumiem. Jūs varat atteikties no mārketinga saziņas un atspējot šo funkciju, izmantojot katrā saņemtajā e-pastā ietverto abonementa anulēšanas saiti.     6        DATU APMAIŅA

 6.1        Noklikšķinot uz pogas “Piekrītu”, lai pabeigtu reģistrācijas procesu Tīmekļa vietnē, vai veicot attiecīgo Preču pasūtīšanu no FACTCOOL, jūs nepārprotami piekrītat savu personas datu nodošanai trešām pusēm, piemēram, (i) jebkuram mūsu grupas biedram, tas ir, mūsu meitasuzņēmumiem, mūsu koncerna galvenajam uzņēmumam un tā meitasuzņēmumiem; (ii) viesošanas pakalpojumu sniedzējiem; (iii) reklāmas partneriem; (iv) partneriem, kas sniedz Līguma izpildei nepieciešamos pakalpojumus, piemēram, piegādes un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem; un tam, ka šīs puses darbosies kā Jūsu datu apstrādātāji (“Apstrādātāji”). Visi Apstrādātāji būs pieejami mūsu Tīmekļa vietnē, un Jūs piekrītat, ka Apstrādātāji iegūst, apkopo, izplata, reģistrē, organizē, pielāgo vai maina, izgūst, pārskata, saskaņo, apvieno, pārsūta, izmanto, glabā, bloķē, iznīcina un pārvalda personas datu pārrobežu apriti.

 6.2        Mēs varam kopīgot Jūsu datus tālāk minētajos gadījumos:

a)        ja mēs pārdodam vai pērkam jebkuru uzņēmumu vai aktīvus, un tādā gadījumā mēs varam atklāt Jūsu personas datus šī uzņēmuma vai aktīvu potenciālajam pircējam vai pārdevējam;

b)       ja trešā puse iegādājas FACTCOOL vai būtisku daudzumu tā aktīvu, un tādā gadījumā tā rīcībā esošie klientu personas dati kļūs par vienu no nodotajiem aktīviem;

c)        ja mums ir pienākums izpaust vai dalīties ar Jūsu personas datiem, lai izpildītu likumīgas prasības vai lai īstenotu vai piemērotu mūsu Noteikumus un citus līgumus; vai lai aizsargātu FACTCOOL, mūsu Klientu vai citu personu tiesības, īpašumu vai drošību. Tas attiecas arī uz informācijas apmaiņu ar citiem uzņēmumiem un organizācijām krāpšanas un kredītriska samazināšanas nolūkos;

d)       ja piemērojamie tiesību akti īpaši atļauj personas datu izpaušanu. 


     7        DATU GLABĀŠANA

 7.1        Jūs piekrītat, ka par Jums apkopotie dati var tikt pārsūtīti un glabāti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”). Tos var apstrādāt arī mūsu vai mūsu piegādātājuzņēmuma darbinieki, kas strādā ārpus EEZ. Šie darbinieki var, cita starpā, veikt Jūsu pasūtījuma izpildi un maksājuma datu apstrādi, kā arī sniegt atbalsta pakalpojumus. Iesniedzot savus personas datus, Jūs piekrītat šādai datu nodošanai, glabāšanai un apstrādei. Mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu dati tiek apstrādāti drošā veidā un saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku.     8        DROŠĪBA

 8.1        Mēs esam apņēmušies glabāt Jūsu datus drošā veidā. Šī iemesla dēļ esam ieviesuši fiziskus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus un plānus, lai nodrošinātu par Jums apkopoto datu aizsardzību un drošību (tomēr tie neatbrīvo Jūs no pienākuma veikt Jūsu datu aizsardzībai nepieciešamās darbības, jo īpaši datu pārsūtīšanas laikā). Mūsu mērķis ir novērst Jūsu personas datu neatļautu vai nelikumīgu apstrādi vai nejaušu, nepilnvarotu vai nelikumīgu piekļuvi Jūsu datiem, to izmantošanu, pārsūtīšanu, apstrādi, kopēšanu, nodošanu tālāk, modificēšanu, zaudēšanu vai bojāšanu. Neskatoties uz visiem centieniem ievērot piemērojamos tiesību aktos ietvertos noteikumus, mēs nevaram nodrošināt Jūsu datu drošību, ja tie tiek pārsūtīti vai nodoti tālāk nedrošā veidā.

 8.2        Ja mēs Jums esam piešķīruši (vai ja esat to izvēlējies) paroli, lai piekļūtu noteiktām Tīmekļa vietnes lapām, Jūs esat atbildīgs par šīs paroles neizpaušanu. Mēs lūdzam paroli nevienam neizpaust.

 8.3        Diemžēl informācijas apmaiņa internetā nav pilnībā droša. Mēs darīsim visu iespējamo, lai aizsargātu Jūsu datus, tomēr mēs nevaram garantēt Tīmekļa vietnē pārsūtīto datu drošību — Jūs uzņematies pilnu atbildību par savas informācijas nodošanu tālāk. Pēc Jūsu datu saņemšanas mēs veicam stingras procedūras un drošības pasākumus, lai mēģinātu nepieļaut nesankcionētu piekļuvi.     9        JŪSU TIESĪBAS

 9.1        Kad esat pieteicies savā FACTCOOL kontā, varat rediģēt un dzēst par sevi izpaustos datus (izņemot datus par norēķiniem, kurus nevar rediģēt norēķinu veikšanas dēļ). Jūs varat pilnībā atcelt savu reģistrāciju, lūgt mainīt datus vai atteikties no jebkuras mūsu vai kādas trešās puses veiktas saziņas mārketinga nolūkos, nosūtot e-pastu uz adresi info-lv@factcool.com.

 9.2        Jums ir tiesības pieprasīt, lai Jūsu personas dati netiktu apstrādāti mārketinga nolūkos. Parasti mēs Jūs informēsim (pirms datu apkopošanas), ja plānojam izmantot Jūsu datus vai atklāt Jūsu informāciju jebkurai trešai pusei šādiem nolūkiem. Jūs varat izmantot savas tiesības, lai šāda apstrāde netiktu veikta, atzīmējot konkrētas rūtiņas veidlapās, kuras mēs izmantojam, lai apkopotu Jūsu datus. Savas tiesības varat izmantot jebkurā laikā, nosūtot e-pastu uz adresi info-lv@factcool.com.

 9.3        Jums ir tiesības piekļūt mūsu rīcībā esošajai informācijai par Jums. Jūsu piekļuves tiesības tiek īstenotas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Tomēr, ja Jūsu pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti, pārmērīgi vai atkārtoti, mēs varam:

a)        iekasēt samērīgu maksu, ņemot vērā pieprasīto darbību veikšanas administratīvās izmaksas; vai

b)       atteikties izpildīt Jūsu pieprasījumu.

 9.4        Ja uzskatāt, ka Jūsu dati ir apstrādāti nelikumīgi, sazinieties ar mums info-lv@factcool.com un mēs šo situāciju risināsim. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei — Office of Information Commissioner (Informācijas komisāra birojs) Apvienotajā Karalistē.

 9.5        Laiku pa laikam Tīmekļa vietnē var būt ietvertas saites uz mūsu partneru tīklu, reklāmdevēju un filiāļu vietnēm un no tām. Ņemiet vērā, ka katrai no šīm tīmekļa vietnēm ir sava konfidencialitātes politika un mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šīm politikām, ja noklikšķiniet uz kādas no saitēm. Pirms šajās tīmekļa vietnēs iesniedzat savus personas datus, izlasiet to konfidencialitātes politikas.

 9.6        Mēs apstrādājam Jūsu informāciju saskaņā ar šo Noteikumu 7. punktu. Izmantojot mūsu Tīmekļa vietni un/vai noslēdzot Līgumu, Jūs piekrītat šādai apstrādei un apstiprināt, ka visi Jūsu iesniegtie dati ir pareizi.

f
Preces pievienotas grozam.