Palīdzēsim kopā

Palīdzēsim kopā 

img.jpg

Mūs visus ietekmē pieaugošā COVID-19 pandēmija. Citus vairāk, citus mazāk. Kādi no mums zaudē darbu, citiem ir ļoti daudz darāmā. Mums visiem nākas pārvērtēt savas prioritātes un no jauna novērtēt lietas, kuras bijām raduši redzēt kā pašsaprotamas. Cienīsim sevi un cits citu un sargāsim veselību! 

Šajā brīdī mums visiem ir iespēja paskatīties uz situāciju plašāk - ne tikai uz sevi, bet arī tiem, kuri cīnās mūsu labā, kā arī tiem, kas cenšās palīdzēt mūsu dzīvēm atgriezties normālās sliedēs. 

Tieši tādēļ Factcool nolēmām, ka vēlamies palīdzēt tur, kur tas visvairāk nepieciešams.

No 1.aprīļa 1€ no katras pārdotās sejas maskas tiks nosūtīts Solitary Response Fund, kuru dibinājusi Pasaules Veselības Organizācija (PVO) cīņai ar korona vīrusu. 

Kā PVO izmantos financiālos ziedojumus?  

Šobrīd lielākā nepieciešamība ir nodrošināt, lai visas valstis ir gatavas, īpaši tās, kurās ir vājāka veselības aprūpes sistēma.
• atbalstīs darbu vīrusa izplatības monitorēšanā un izprašanā
• nodrošinās pacientiem nepieciešamo aprūpi
• iegādāsies drošības aprīkojumu pirmās-līnijas medicīnas personālam un vājākajiem pacientiem
• atbalstīs ātrāku vakcīnu, testu un ārstniecības režīmu izstrādi
• palīdzēs nodrošināt godīgu un efektīvu komunikāciju pasaules publikai par labākajiem piesardzības un veselības pasākumiem

Ar šo pirkumu arī Jūs piedalāties centienos atrast ātrāku risinājumu šajos sarežģītajos laikos. 

Vēlaties ziedot vairāk? 

Šajā mājas lapā varat ziedot jebkādu summu tieši Pasaules Veselības Organizācijai (World Health Organization). 

Vēlos ziedot vairāk

f
Preces pievienotas grozam.