Noteikumi un nosacījumi - FACTCOOL

Noteikumi un nosacījumi

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Spēkā stāšanās datums: 4.10.2018

 

Šie ir uzņēmuma FC ecom, s.r.o., juridiskā adrese: Velkomoravska 2866/9, 911 05 Trencin, Slovakia; uzņēmuma reģistrācijas numurs: 51 750 155, VAT Registration NR.:SK2120774106, Vispārīgie noteikumi Klientiem par preču pārdošanu un pirkšanu šajā Tīmekļa vietnē.

 

IEVADS

Laipni lūdzam FC ecom, s.r.o. tīmekļa vietnes Vispārīgajos noteikumos.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus, pirms apmeklējat Tīmekļa vietni vai pasūtat jebkādas preces no Tīmekļa vietnes.

Ja Jūs apmeklējat Tīmekļa vietni un/vai veicat Preču pasūtījumu, Jūs piekrītat ievērot šos Vispārīgos noteikumus.

 

SATURS

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI - 1 -

1       DEFINĪCIJAS. - 1 -

2       TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANA. - 2 -

3       PRECES UN CENAS. - 2 -

4       PREČU IEGĀDE UN LĪGUMA IZVEIDE. - 4 -

5       PATĒRĒTĀJA LĪGUMA ATCELŠANA (PRECES ATGRIEŠANA) - 6 -

6       PRECES AR DEFEKTIEM.. - 8 -

7       DATU AIZSARDZĪBA UN KONFIDENCIALITĀTE. - 9 -

8       MŪSU ATBILDĪBA. - 9 -

9       NOTIKUMI ĀRPUS MŪSU IETEKMES. - 9 -

10         PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA UN STRĪDU ATRISINĀŠANA. - 10 -

11         VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI - 11 -

 

 

     1        DEFINĪCIJAS

 1.1        Tālāk norādītajiem vārdiem ir šādas atbilstošās nozīmes:

“FACTCOOL”, “mēs”, “mūs” vai “mums”     attiecas uz uzņēmumu FC ecom, s.r.o., kura juridiskā adrese ir Velkomoravska 2866/9, 911 05 Trencin, Slovakia; uzņēmuma reģistrācijas numurs: 51 750 155.

“Patērētājs”                                    persona, kura darbojas nolūkos, kuri pilnībā vai galvenokārt nav saistīti ar šīs personas veiktu tirdzniecību, uzņēmējdarbību, amatniecību vai profesiju.

“Līgums”                                        Preču pārdošanas līgums, kas noslēgts starp Klientu un FACTCOOL.

“Klients”                                         Tīmekļa vietnes lietotājs — gan Patērētājs, gan Pārdevējs.

“Preces”                                          Preces, kas tiek pārdotas Tīmekļa vietnē.

“Personas dati”                               informācija, ko Klients sniedz reģistrējoties vai veicot pasūtījumu Tīmekļa vietnē.

“Noteikumi”                                   šie Vispārīgie noteikumi.

“Pārdevējs”                                    persona, kura darbojas nolūkos, kas saistīti ar šīs personas veiktu tirdzniecību, uzņēmējdarbību, amatniecību vai profesiju, neatkarīgi no tā, vai tā rīkojas savā vārdā vai ar citas personas starpniecību, kura darbojas kā pārdevējs vai pārdevēja vārdā.

“Tīmekļa vietne”                            vietne www.factcool.com.

 

     2        TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANA

 2.1        Piekļuve.

(a)      Jums tiek nodrošināta piekļuve šai Tīmekļa vietnei saskaņā ar šiem Noteikumiem, un visi pasūtījumi ir jāveic stingrā saskaņā ar šiem Noteikumiem.

 2.2        Reģistrācija un Personas datu sniegšana.

(a)      Reģistrācija nav obligāta; tomēr reģistrējoties varat kontrolēt pasūtījuma statusu un nākamajā reizē, pasūtot Preces, Jums netiks lūgts atkārtoti norādīt savus Personas datus.

(b)     Reģistrējoties kā Tīmekļa vietnes lietotājs, Jūs garantējat, ka:

                                          i.          Personas dati, kurus Jūs sniedzat, reģistrējoties kā lietotājs, ir patiesi, precīzi, aktuāli un pilnīgi visos aspektos; un

                                        ii.          Jūs nekavējoties paziņosiet par jebkādām Personas datu izmaiņām, piesakoties savā lietotāja kontā un veicot nepieciešamās izmaiņas, lai mainītu Personas datus.

(c)      Jūs piekrītat neuzdoties par kādu citu personu vai iestādi, kā arī neizmantot nepatiesu vārdu vai nosaukumu, kuru neesat pilnvarots izmantot.

 

     3        PRECES UN CENAS   

 3.1        Preču apraksts.

(a)      Preču galveno īpašību apraksts ir atrodams Tīmekļa vietnes preču lapās.

(b)     Ir veikti visi pasākumi, lai nodrošinātu, ka Preču apraksts un specifikācijas ir pareizi. Tomēr, lai gan krāsu attēlojums ir pietuvināts oriģinālam, faktiskā Preču krāsa var būt nedaudz atšķirīga.

 3.2        Pieejamība.

(a)      Mēs rūpīgi pārliecināmies par to, lai Tīmekļa vietnē pieejamās Preču specifikācijas, apraksti un cenas būtu precīzas brīdī, kad attiecīgā informācija tiek ievadīta sistēmā. Kaut arī mēs cenšamies, lai Tīmekļa vietne tiktu pēc iespējas atjaunināta, informācija, kas konkrētajā laikā tiek rādīta šajā Tīmekļa vietnē, ne vienmēr var atspoguļot pieejamību brīdī, kad veicat pasūtījumu. Produkta cena tiks norādīta Pasūtījuma pieņemšanas aktā.

 3.3        Preču cenas.

(a)      Tīmekļa vietnē attēlotās Preču cenas ir norādītas ar iekļautu PVN un ar visām likumā noteiktajām nodevām (ja tādas ir), bet neietver piegādes izmaksas, kuras tiks pieskaitītas kopējai summai. Piegādes izmaksas ir atkarīgas no izvēlētā piegādes veida, pārvadātāja un maksājuma veida. Šajās cenās nav iekļauti ievedmuitas nodokļi, kurus var piemērot vietējās iestādes, ja preces tiek piegādātas uz valstīm ārpus Eiropas Savienības.

(b)     Cenas un piedāvājumi var atšķirties, un tie var būt pieejami tikai ierobežotu laiku. Visas cenas un piedāvājumi ir atkarīgi no pieejamības un var tikt atsaukti vai grozīti pēc FACTCOOL ieskatiem.

(c)      Tīmekļa vietnē ir plašs Preču klāsts, un, neraugoties uz vislabākajiem centieniem, ir iespējams, ka dažām Tīmekļa vietnē redzamajām Precēm var būt norādītas nepareizas cenas. Ja FACTCOOL konstatēs, ka Jūsu pasūtītās Preces cena ir kļūdaina, FACTCOOL pēc iespējas drīzāk Jūs par to informēs un sniegs iespēju atkārtoti apstiprināt pasūtījumu ar pareizo cenu vai šo pasūtījumu atcelt.

(d)     FACTCOOL nav pienākuma pārdot Jums Preces, kurām ir norādītas nepareizas cenas.

 3.4        Garantijas.

(a)      FACTCOOL garantē Klientam, ka brīdī, kad Klients saņem Preces:

                                          i.          Preces atbilst raksturlielumiem, par ko puses ir vienojušās, vai (ja nav panākta vienošanās) raksturlielumiem, kurus Tīmekļa vietnē ir norādījis FACTCOOL vai Preču ražotājs vai kurus sagaida Klients, atsaucoties uz Preču būtību un ar to saistītu reklāmu;

                                        ii.          Preces var tikt izmantotas FACTCOOL norādītajiem mērķiem vai mērķiem, kuriem parasti tiek izmantotas šāda veida preces;

                                       iii.          Preces ir piegādātas attiecīgajā daudzumā, izmērā un svarā;

                                       iv.          Preces atbilst likumā noteiktajām prasībām.

(b)     FACTCOOL Klientam piegādā pasūtītās Preces nolīgtajā apjomā, kvalitātē un dizainā.

 3.5        Iepakojums.

(a)      Ja nav noteikts citādi, FACTCOOL iepako Preces pēc vienošanās; ja vienošanās nav, attiecīgās Preces tiek iepakotas tā, lai nodrošinātu to aizsardzību un saglabāšanu.

 3.6        Preču pārbaude.

(a)      Klientam ir jāpārbauda Preces, to īpašības un daudzums, tiklīdz iespējams, pēc tam, kad Klients ir tās saņēmis.

     4        PREČU IEGĀDE UN LĪGUMA IZVEIDE

 4.1         Vispārīga informācija.

(a)      Līgums starp Jums un FACTCOOL tiek noslēgts latviešu valodā.

(b)     Distances saziņas izmaksām netiek piemērota nekāda papildu maksa (FACTCOOL nepiemēro papildu maksu pie summas, ko iekasē Jūsu interneta un/vai mobilo sakaru pakalpojumu nodrošinātājs).

(c)     Veicot pirkumu interneta veikalā Factcool, biznesa klientiem netiks izveidots rēķins ar firmas rekvizītiem, kas nepieciešams PVN samazināšanai/atgūšanai. Pasūtījumi tiek noformēti tikai uz fiziskām personām.

(d)    Atteikties no jaunumu saņemšanas varat sekojot saitei e-pasta vēstulē, kura nav vecāka par 30 dienām.

(e)    Noformējot pirkumu klients piekrīt jaunumu saņemšanai.

 4.2        Pasūtījuma veikšana.

(a)      Tīmekļa vietnē izvēlieties nepieciešamo Preču daudzumu un izmēru un noklikšķiniet uz “Pirkt”.

(b)     Pirms pasūtījuma apstiprināšanas varat pārbaudīt Preču daudzumu, krāsu un izmēru, kā arī pilnībā izņemt Preces no iepirkumu groza.

(c)      Jums būs jāievada savi Personas dati, norēķinu adrese (kurai ir jāatbilst jūsu maksājumu kartes adresei) un piegādes adrese. Ja esat reģistrēts lietotājs, Jums būs jāpierakstās. Ja esat jauns lietotājs, varēsiet reģistrēties Tīmekļa vietnē.

(d)     Kad esat ievadījis Personas datus, norēķinu un piegādes adresi, izvēlieties piegādes un maksājuma veidu.

(e)      Pirms pasūtījuma apstiprināšanas pārskatiet savu iepirkumu grozu, pārliecinoties, ka visas specifikācijas, piemēram, izmērs un krāsa, atbilst Jūsu prasībām, un pēc tam noklikšķiniet uz “Apstiprināt pasūtījumu”. Ja esat izvēlējies maksāt ar karti, vai arī izmantojot PayPal kontu vai līdzīgu metodi, Jūs tiksiet novirzīts uz droša maksājuma tīmekļa vietni.

(f)      Veicot pasūtījumu šajā Tīmekļa vietnē, Jūs garantējat, ka esat rīcībspējīgs un tiesībspējīgs slēgt saistošus līgumus un ka esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu.

(g)     Jau apstiprinātu pasūtījumu nevar mainīt, tomēr Jūs varat atcelt pasūtījumu, izmantojot savu kontu, un, ja neesat reģistrējies, tad pasūtījumu varat atcelt, apmeklējot šo saiti (šeit), ja vien Preces nav iesaiņotas un izsūtītas.

 4.3        Maksājums.

(a)      Pirms mēs pieņemam Jūsu pasūtījumu, Jums ir jāapmaksā pasūtījuma summa par Precēm, ja vien neesat izvēlējies maksāt skaidrā naudā piegādes brīdī.

(b)     Iepriekšēja apmaksa:

                                          i.          kredītkarte/debetkarte; 

                                        ii.          PayPal.

(c)      Apmaksa Preču piegādes brīdī:

                                          i.          maksāt skaidrā naudā piegādes brīdī — opcija pieejama dažās atrašanās vietās. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izvēloties maksāt skaidrā naudā piegādes brīdī, Jūs piekrītat, ka FACTCOOL var atmaksāt naudu, izmantojot bankas pārskaitījumu, ja nolemjat atcelt Līgumu.

(d)     Maksājumu izmaksas ir pieejamas (šeit).

(e)      Šī Tīmekļa vietne ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu, ka tiešsaistes iepirkšanās ir droša. FACTCOOL neuzņemas atbildību par nozaudētas kredītkartes krāpniecisku izmantošanu mūsu Tīmekļa vietnē, bet, ja nepieciešams, mēs sadarbosimies ar Jūsu kredītkartes izdevējiestādi, tiklīdz būsiet ziņojis par krāpšanu.

 4.4        Piegādes izmaksas.

(a)      Piegādes izmaksas tiek piemērotas papildus norādītajai cenai un atšķiras atkarībā no Klienta izvēlētā piegādes pakalpojuma, piegādes valsts un pasūtīto Preču daudzuma/svara. Ja FACTCOOL nepiegādās Preces, uzņēmums izmantos trešo personu kurjerus. Piegādes pakalpojumi, ko sniedz trešā persona, ir pakļauti attiecīgās trešās personas noteikumiem.

(b)     Piegādes iespējas un ar tām saistītās izmaksas ir pieejamas (šeit).

(c)      Ja pasūtījums ir īpaši smags, tam var tikt piemērotas papildu piegādes izmaksas. Ja kādam pasūtījumam tiek piemērotas papildu piegādes izmaksas, pirms Preču izsūtīšanas no mūsu noliktavas Jūs tiksiet informēts ar e-pasta starpniecību par papildu izmaksām. Jums ir iespēja atcelt pasūtījumu, ja nevēlaties maksāt papildu piegādes izmaksas.

 4.5        Preču pārdošanas līguma izveide.

(a)      Pēc pasūtījuma veikšanas saņemsiet automātisku apstiprinājumu, ka Jūsu pasūtījums ir saņemts. Tas nenozīmē, ka pasūtījums ir pieņemts. Jūsu pasūtījums ir piedāvājums iegādāties Preces no FACTCOOL.

(b)     Visi pasūtījumi tiek iesniegti FACTCOOL pieņemšanai, un uzņēmums paziņos par pasūtījuma pieņemšanu, nosūtot Jums e-pastu, ka Jūsu pasūtījums ir apstiprināts (“Pasūtījuma pieņemšanas akts”). Līgums tiks izveidots tikai tad, kad Jums tiks nosūtīts Pasūtījuma pieņemšanas akts. Līgums attiecas tikai uz tām Precēm, kas uzskaitītas Pasūtījuma pieņemšanas aktā. FACTCOOL nav pienākuma piegādāt citas Preces, kas var būt Jūsu pasūtījuma sastāvdaļa, iekams šo Produktu Pasūtījuma pieņemšanas akts nav nosūtīts atsevišķā e-pastā.

(c)      Jūs tiksiet informēts arī par pasūtījuma noraidīšanu. Iemesli pasūtījuma noraidīšanai var būt šādi:

                                          i.          Preces, kuras pasūtījāt, nav pieejamas noliktavā;

                                        ii.          Preces, kuras pasūtījāt, mūsu apakšuzņēmēji nav piegādājuši, vai arī piegādātās Preces ir bojātas;

                                       iii.          mēs neesam saņēmuši Jūsu maksājuma autorizāciju;

                                       iv.          ir konstatētas cenu vai Preču apraksta kļūdas;

                                         v.          Jūs neatbilstat šajos Noteikumos norādītajiem kritērijiem.

 4.6        Pasūtījumu apvienošana.

(a)      FACTCOOL neapvieno pasūtījumus un neapvieno vairākus pasūtījumus vienā piegādē.

 4.7        Līgumu arhīvs.

(a)      Līgumi, kas noslēgti starp FACTCOOL un Klientiem, tiek saglabāti elektroniskajā arhīvā, kas pieejams reģistrētajiem FACTCOOL Klientiem tieši viņu lietotāja kontā. Līgums tiek saglabāts arhīvā vismaz (piecus gadus) no izpildes dienas, tomēr ne ilgāk par laikposmu, kas noteikts attiecīgajos tiesību aktos.


4.8 Uzņēmējdarbības pirkšana (B2B)

Pasūtījumus mūsu mājas lapā iespējams noformēt arī kā uzņēmumam. Ja vēlaties noformēt pasūtījumu uz uzņēmuma vārda, jāizpilda sakojošie nosacījumi: I. Lai veiktu pasūtījumu, Jums jābūt reģistrētam mūsu mājas lapas lietotājam - vairāk informācijas par reģistrēšanos pieejams punktā 2.2 Reģistrācija un uzņēmuma informācijas iesniegšana. II. Lietotāja konta informācijas sadaļā pievienojiet uzņēmuma identifikācijas informāciju. Uzņēmuma adresei jāsakrīt ar piegādes adresi. III. No mūsu puses tiek veikta pārbaude saskaņā ar iesniegto informāciju. Ja informācija ir pareiza, tiek veikta klienta apstiprināšana. IV. Veicot pasūtījumu mūsu mājas lapā, pieslēdzieties lietotāja kontam un veiciet preču izvēli. Kad iepirkumu grozā atzīmēsiet piegādei reģistrēto uzņēmuma adresi, pirkuma cena tiks automātiski mainīta, atņemot PVN izdevumus.

 

     5        PATĒRĒTĀJA LĪGUMA ATCELŠANA (PRECES ATGRIEŠANA)

 5.1        Kā Patērētājam Jums ir tiesības pārdomāt 14 dienu laikā no Preču saņemšanas dienas. Jūs varat atcelt jebkuru tiešsaistē pasūtīto Preci saskaņā ar šajā nodaļā minētajiem noteikumiem, izņemot likumā noteiktās Preces, kas ir šādas:

                                          i.          individualizētas vai ekskluzīvas Preces;

                                        ii.          Preces, kas ātri bojājas vai kuru derīguma termiņš ir īss;

                                       iii.          Preces, kuras ir aizzīmogotas veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ, ja esat noņēmis zīmogu; un

                                       iv.          Preces, kas pēc piegādes ir sajauktas un nav atdalāmas.

 5.2        Atcelšanas periods.

(a)      Termiņš, kas noteikts 5.1 punktā, sākas līguma noslēgšanas dienā un: 

                                          i.          no Preču pārņemšanas dienas;   

                                        ii.          no dienas, kad tiek pārņemta pēdējo preču piegāde (ja tiek noslēgts Līgums par vairāku Preču veidu vai par vairāku daļu piegādi); vai   

                                       iii.          no dienas, kad tiek pārņemta pirmā Preču piegāde (ja tiek noslēgts Līgums par regulāru Preču piegādi).

(b)     Atcelšanas periods beidzas pēc 14 dienām no Preču piegādes dienas. Ja pasūtījums sastāv no vairākām vienībām vai daļām, kas tiek piegādātas dažādās dienās, tad atcelšanas periods (attiecībā uz pasūtījumu kopumā) beidzas pēc 14 dienām no dienas, kad piegādāta pēdējā vienība vai daļa.

 5.3        Līguma atcelšana.

(a)      Jūs varat noformēt preču atgriešanu, izmantojot Tīmekļa vietnes veidlapu Preces atgriešana , kur Jums tiks lūgts norādīt informāciju par sevi un par attiecīgo pasūtījumu. Jūs varat atcelt preču līgumu arī savā lietotāja kontā, ja pasūtījumu veicāt kā reģistrēts lietotājs. Pēc veidlapas aizpildīšanas preci nepieciešams ar DPD starpniecību nosūtīt uz adresi: Factcool (DPD termināls), Uriekstes 8A, Riga, LV-1005.

(b)     Mums ir nepieciešams, lai Jūs sniegtu skaidru paziņojumu, ka vēlaties atgriezt Preces, — paziņojumā ir jābūt norādītam Jūsu vārdam, adresei, pasūtījuma informācijai un kontaktinformācijai, piemēram, tālruņa numuram vai e-pasta adresei. Lūdzu, skaidri norādiet savu konta numuru atmaksas saņemšanai (ja tika izmantota pēcapmaksas iespēja).

 5.4        Preču atgriešana.

(a)      Atgrieztajām Precēm jābūt nebojātām, tīrām, oriģinālajā iepakojumā, tās nedrīkst būt valkātas, tām jābūt ar pievienotām oriģinālajām etiķetēm un tādā stāvoklī un vērtībā, kādā Preces saņēmāt. Preces ir jāatgriež pilnībā, t. i., kopā ar piegādātajiem piederumiem, pilnīgu dokumentāciju un dāvanām, ja tādas ir.

(b)     Jums ir jānosūta Preces caur DPD atgriešanas punktiem vai paku skapjiem ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad FACTCOOL tika informēta par darījuma atcelšanu. Lūdzu, izmantojiet šādu atgriešanas adresi:

Factcool (DPD termināls) 

Uriekstes 8A 

Riga 

LV-1005

 

(c)      Jebkura atgriešana ir tikai Jūsu atbildība. Jums jāmaksā par visām atgriešanas piegādes izmaksām, izņemot gadījumus, kad esam Jums nosūtījuši jebkuru preci kļūdaini. Ja Preces pēc sava rakstura nevar atgriezt caur DPD sistēmu, mēs iekasēsim no Jums savākšanas maksu.

(d)     Lūdzu, aplieciniet, ka, ja Preces tiek piegādātas kopā ar jebkādām dāvanām, mēs ar Jums noslēdzam ziedojuma līgumu ar nosacījumu, ka šāds ziedojuma līgums tiek izbeigts, tiklīdz Klients ir atcēlis Līgumu saskaņā ar šo 5. punktu. Līdz ar to Jums ir jāatgriež Preces kopā ar dāvanām un visu, kas iegūts saistībā ar Precēm; ja atgriešana netiek veikta pilnībā, šī situācija tiks uzskatīta par netaisnīgu iedzīvošanos. Ja peļņa, kas iegūta nepamatotas iedzīvošanās rezultātā, nevar tikt atgriezta, FACTCOOL ir tiesīgs pieprasīt naudas kompensāciju parastās cenas apmērā.

(e)      Jums ir juridisks pienākums rūpēties par Precēm, kamēr tās atrodas Jūsu rīcībā. Ja Jūs neizpildīsiet šo pienākumu, FACTCOOL var būt tiesības vērsties pret Jums, lai saņemtu kompensāciju. Tas attiecas uz visām Precēm, kuras tiek atgrieztas.

 5.5        Apmaiņa.

(a)      Uz doto brīdi apmaiņas pasūtījumi netiek piedāvāti. Par atgrieztajām precēm tiks veikta naudas atmaksa.

 5.6        Atmaksa.

(a)      FACTCOOL pilnībā atmaksās Jums par Precēm, kuras atgriežat saskaņā ar šo 5. punktu, bet no jebkāda atlīdzinājuma mēs atskaitīsim summu, kas atbilst Preču vērtības samazinājumam, kas radies, ja Jūsu rīcības rezultātā Preču raksturs, īpašības un funkcionalitāte neatbilst sākotnējam līmenim.

(b)     Ja atgriežat visas pasūtījumā ietvertās Preces, FACTCOOL atmaksās arī Jūsu sākotnējās piegādes izmaksas, bet tikai līdz standarta piegādes maksas apjomam. Mēs nevaram atmaksāt jebkādas piegādes maksas papildu izmaksas. Ja neatgriežat visas pasūtījumā ietvertās Preces, FACTCOOL neatmaksās Jūsu sākotnējās piegādes izmaksas.

(c)      Tiklīdz tiks piešķirta kompensācija, Jūs saņemsit apstiprinājuma e-pastu, kurā būs norādīta summa, kas ir atmaksāta, un Preces, kuras FACTCOOL ir saņēmis atpakaļ. Ja atmaksa vai atlīdzinājums tiek izmaksāts Jums, FACTCOOL veiks atmaksu Jums, izmantojot to pašu maksājuma veidu, kuru sākotnēji izmantojāt, lai veiktu maksājumu (izņemot, ja apmaksa ir veikta skaidrā naudā piegādes brīdī). FACTCOOL veiks atmaksu Jums 14 dienu laikā pēc Jūsu paziņojuma par atcelšanu saņemšanu, bet ne agrāk, kā pēc tam, kad FACTCOOL būs saņēmis Jūsu atgrieztās Preces vai kad Jūs būsiet pierādījis, ka Preces ir nosūtītas atpakaļ FACTCOOL.

 

     6        PRECES AR DEFEKTIEM

 6.1        Atlīdzība.

(a)      Maz ticamā gadījumā, kad saņemat Preces ar defektiem, Jums ir tiesības saņemt kādu šajā sadaļā aprakstīto atlīdzību. Tomēr Jums nebūs tiesību, kas izriet no Preces ar defektiem, ja pirms Preces pārņemšanas Jūs zinājāt, ka Preces ir bojātas, vai ja defektu esat radījis Jūs.

(b)     30 dienu laikā pēc bojātu Preču saņemšanas Jūs varat izvēlēties saņemt:

                                          i.          remontu; vai

                                        ii.          nomaiņu; vai

                                       iii.          pilnu atmaksu.

Lai varētu izmantot īstermiņa tiesības noraidīt Preces ar defektiem (t. i., pirmo 30 dienu laikā), Jums jāpierāda, ka preces ir bojātas.

(c)      Ja pēc Preču saņemšanas ir pagājušas vairāk nekā 30 dienas, Jūs varat pieprasīt:

                                          i.          remontu; vai

                                        ii.          bojāto Preču nomaiņu (bet ne atmaksu).

Jūs nevarat izvēlēties dot priekšroku vienam no šiem risinājumiem, ja izvēlētais risinājums ir neiespējams vai nesamērīgs salīdzinājumā ar citu.

Ja ir pagājuši vairāk nekā 6 mēneši no bojāto Preču saņemšanas, Jums būs jāpierāda, ka Prece ir bijusi bojāta jau Preces piegādes brīdī.

(d)     Ja remonta vai nomaiņas veikšana saskaņā ar (b) vai (c) punktu nav iespējama, neizdodas, vai nevar tikt nodrošināta saprātīgā laikā, Jūs varat izvēlēties:

                                          i.          paturēt Preces ar defektiem un pieprasīt cenas samazinājumu (cenu samazinājuma summu noteiks FACTCOOL, pamatojoties uz attiecīgajos apstākļos atbilstošo); vai

                                        ii.          atgriezt Preces ar defektiem un pieprasīt atmaksu (ja Preces ir bijušas Jūsu lietošanā ilgāk nekā 6 mēnešus, šī atmaksa var tikt samazināta, ņemot vērā jebkādu labumu, kādu Jūs esat guvis no Precēm).

 6.2        Preču atgriešana.

(a)      Ja domājat, ka esat saņēmis Preces ar defektiem, Preces jāatgriež atpakaļ FACTCOOL, norādot šādu informāciju:

• pasūtījuma numurs;

• preces kods / preces nosaukums;

• detalizēta informācija par defektu;

• vēlamais risinājums: atmaksa, remonts vai nomaiņa.

(b)     Preces nepiečiešams atgriezt caur DPD nosūtīšanas punktiem vai DPD paku skapjiem. Atgriešanas adrese:

Factcool (DPD termināls) 

Uriekstes 8A 

Riga

LV-1005

 

(c)      FACTCOOL pārbaudīs atgrieztās Preces un saprātīgā laika periodā pa e-pastu paziņos par rezultātiem un, visbeidzot, par atmaksu, remontu vai nomaiņu.

(d)     FACTCOOL apstrādās Jums pienācīgās atmaksas izpildi pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā četrpadsmit (14) dienu laikā no dienas, kad Jums būs nosūtīts e-pasts ar paziņojumu, ka esat tiesīgs saņemt atmaksu par Precēm ar defektiem. Atmaksa tiks veikta tādā pašā maksājuma veidā, kuru sākotnēji izmantojāt, lai veiktu maksājumu (ja vien Jūs neesat skaidri piekritis citādam maksājuma veidam).

 6.3        FACTCOOL sedz pamatotus sūtīšanas izdevumus, kas saistīti ar Preces atgriešanu, līdz standarta piegādes maksas apjomam. FACTCOOL neatmaksās nekādas piegādes izmaksu papildu maksas.

 

     7        DATU AIZSARDZĪBA UN KONFIDENCIALITĀTE

 7.1        FACTCOOL ar šo apliecina un garantē, ka visi personas dati tiek uzskatīti par privātiem un konfidenciāliem un tādēļ tiek apstrādāti saskaņā ar Konfidencialitātes politiku.

 

     8         MŪSU ATBILDĪBA

 8.1        Mēs neuzņemsimies atbildību par to, ka netiek ievērotas īpašās norādes par kopšanu, kas norādītas Precēs vai Preču iepakojumā.

 8.2        Mēs veiksim visu saprātīgu piesardzību, ciktāl tas ir mūsu spēkos to darīt, lai droši glabātu Jūsu pasūtījuma un maksājuma datus, tomēr, nepastāvot mūsu nolaidības gadījumam, mūs nevar saukt pie atbildības par jebkādiem ciestajiem zaudējumiem, ja trešā persona veikusi neautorizētu piekļuvi jebkādiem datiem, ko Jūs esat sniedzis, piekļūstot Tīmekļa vietnei vai pasūtot no Tīmekļa vietnes.

 8.3        Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem tiešiem, netiešiem, īpašiem, nejaušiem, tipiskiem, sodāmiem vai izrietošiem bojājumiem, zaudējumiem vai zaudēto peļņu, datiem vai citiem nemateriālajiem aktīviem tiktāl, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti. Šis izņēmums attiecas arī uz gadījumiem, kad mums ir darīts zināms, esam zinājuši vai mums vajadzēja zināt, ka šādi zaudējumi ir iespējami. Neviena daļa no šiem Noteikumiem nedarbojas, lai ierobežotu vai izslēgtu atbildību, ko nevar ierobežot vai izslēgt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Visos gadījumos un tiktāl, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, mūsu kopējā atbildība par bojājumiem un zaudējumiem, kas radušies saistībā ar Līgumu, ir stingri ierobežota līdz Jūsu iegādāto Preču pirkuma cenai.

 

     9         NOTIKUMI ĀRPUS MŪSU IETEKMES

 9.1        Mēs neesam atbildīgi un neuzņemamies atbildību par to, ka jebkādi mūsu līgumā paredzētie pienākumi netiks izpildīti vai tiek kavēti, ja to izraisīs notikumi ārpus mūsu saprātīgas ietekmes (”Nepārvaramas varas notikums”).

 9.2        Nepārvaramas varas notikums ietver jebkuru darbību, notikumu, nenotikušu gadījumu, bezdarbību vai negadījumu, kas ir ārpus mūsu saprātīgas ietekmes, un jo īpaši ietver (bez ierobežojumiem) tālāk norādīto:

                                          i.          streiki, lokauti vai cita veida industriāla darbība;

                                        ii.          pilsoniskie nemieri, grautiņi, iebrukums, teroristu uzbrukumi vai teroristu uzbrukuma draudi, karadarbība (neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav deklarēta) vai kara draudi, vai gatavošanās karam;

                                       iii.          ugunsgrēks, sprādziens, vētra, plūdi, zemestrīce, nogruvums, epidēmija vai cita dabas katastrofa;

                                       iv.          dzelzceļa, kuģniecības, gaisa kuģu, autotransporta vai citu publisko vai privāto transporta līdzekļu izmantošanas neiespējamība;

                                         v.          neiespējamība izmantot publiskos vai privātos telekomunikāciju tīklus; un

                                       vi.          jebkuras valdības izdotie tiesību akti, dekrēti, likumdošana, noteikumi vai ierobežojumi.

 9.3        Mūsu darbība saskaņā ar jebkuru Līgumu tiek uzskatīta par apturētu uz laiku, kamēr turpinās nepārvaramas varas notikums, un mums tiek piešķirts Līguma izpildes laika pagarinājums šī perioda laikā. Mēs izmantosim mūsu saprātīgos centienus, lai pārvarētu nepārvaramas varas notikumu vai rastu risinājumu, saskaņā ar kuru mūsu saistības saskaņā ar Līgumu var tikt izpildītas, neskatoties uz nepārvaramas varas notikumu.

 

  10        PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA UN STRĪDU ATRISINĀŠANA

10.1        Piemērojamā likumdošana.

(a)      Šos Noteikumus un Līgumus jāreglamentē un jāinterpretē saskaņā ar Anglijas tiesību aktiem attiecībā uz patērētāju aizsardzību, kas paredzēta ārvalstu tiesību aktos.

10.2        Alternatīva strīdu atrisināšana.

(a)      Lai atrisinātu strīdus situāciju, mēs lūdzam pirms sazināšanās ar attiecīgajām iestādēm vispirms sazināties ar FACTCOOL, izmantojot e-pastu info-lv@factcool.com.

(b)     Jebkuri strīdi, kas cēlušies no Līguma starp mums un Eiropas Savienības Patērētājiem, kurus mēs nespējam atrisināt kopā, var tikt izšķirti ārpus tiesas, izmantojot Alternatīvo strīdu izšķiršanas vai Tiešsaistes strīdu izšķiršanas procedūru.

(c)      Apvienotās Karalistes sertificēto Alternatīvo strīdu izšķiršanas pakalpojumu sniedzēju saraksts ir pieejams Apvienotās Karalistes Tirdzniecības standartu hartas institūta tīmekļa vietnē: www.tradingstandards.uk/ADRbodies.

(d)     Ārpustiesas iestāžu saraksts Eiropas Savienībā ir pieejams šādā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm

(e)      Kā Eiropas Savienības Patērētājs Jūs varat izmantot platformu, kas paredzēta Eiropas Komisijas uzturētai tiešsaistes strīdu izšķiršanai, kas pieejama šādā tīmekļa vietnē:   http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3        Jurisdikcija.

(a)      Ciktāl to pieļauj tiesību akti par likumu kolīzijām, Anglijas tiesām ir izņēmuma jurisdikcija, lai atrisinātu strīdus vai prasības, kas izriet no Līguma, Līguma priekšmeta vai veidošanas, vai ir saistībā ar Līgumu (ieskaitot ārpuslīguma strīdus vai prasības).

  11        VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

11.1        Intelektuālais īpašums un tiesības to izmantot.

(a)      Ja vien nav noteikts citādi, autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības Tīmekļa vietnē esošajam saturam pieder mums vai mūsu licencētājiem. Jebkāda piekļuve Tīmekļa vietnei vai tās izmantošana jebkāda iemesla dēļ, kas nav Jūsu personīga, nekomerciāla izmantošana, ir aizliegta.

(b)     Nevienu Tīmekļa vietnes daļu nedrīkst reproducēt vai uzglabāt citā tīmekļa vietnē vai iekļaut nevienā publiskā vai privātā elektroniskā izguves sistēmā vai Tīmekļa vietnē bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

(c)      Jūs apliecināt un piekrītat, ka Tīmekļa vietnē esošais materiāls un saturs ir pieejams tikai Jūsu personiskajai nekomerciālai lietošanai un ka Jūs šādam mērķim (ja nepieciešams, lai iegādātos Preces) lejupielādētu šo materiālu un saturu tikai vienā datora cietajā diskā. Jebkāda cita Tīmekļa vietnes materiāla un satura izmantošana ir stingri aizliegta.

(d)     Jūs piekrītat (un piekrītat neatbalstīt un neveicināt trešo personu) nekopēt, nereproducēt, nepārraidīt, nepublicēt, neattēlot, neizplatīt, komerciāli neizmantot un neveidot atvasinātus materiālus un saturu.

(e)      Jūs apliecināt, ka Jums nav tiesību izmantot FACTCOOL vai FACTCOOL līgumpartneru reģistrētās preču zīmes, tirdzniecības nosaukumus, uzņēmumu logotipus u. C. īpašumu.

11.2        Likumdošanas ievērošana.

(a)      Mājas lapu var izmantot tikai likumīgiem nolūkiem un likumīgā veidā. Jūs piekrītat ievērot visus piemērojamos tiesību aktus, statūtus un noteikumus saistībā ar Tīmekļa vietni un jebkādiem darījumiem, kas tiek veikti vietnē vai caur to.

11.3        Rakstiskā saziņa.

(a)      Piemērojamie tiesību akti prasa, lai daļa informācijas vai paziņojumu, kuru mēs Jums nosūtam, būtu rakstveida. Lietojot Tīmekļa vietni, Jūs piekrītat, ka saziņa ar mums būs galvenokārt elektroniska. Mēs sazināsimies ar Jums pa e-pastu vai sniegsim Jums informāciju, publicējot paziņojumus mūsu Tīmekļa vietnē. Līguma nolūkos Jūs piekrītat šiem elektroniskās saziņas veidiem un Jūs apliecināt, ka visi līgumi, paziņojumi, informācija un citas ziņas, kuras mēs Jums elektroniski piegādājam, atbilst visām likumīgajām prasībām par to, ka šādi paziņojumi ir rakstiski. Šis nosacījums neietekmē Jūsu likumiskās tiesības.

11.4        Tiesību un saistību nodošana.

(a)      Līgums starp Jums un mums ir saistošs gan Jums, gan mums, gan mūsu attiecīgajiem pēctečiem un pilnvarotajām personām.

(b)     Jūs nedrīkstat nodot, piešķirt, iekasēt vai citādi atsavināt Līgumu vai jebkādas savas tiesības vai saistības, kas izriet no tā, bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

(c)      Mēs jebkurā brīdī Līguma darbības laikā varam nodot, piešķirt, iekasēt, nodot apakšuzņēmējam vai citādi realizēt Līgumu vai jebkādas mūsu tiesības vai saistības, kas izriet no tā.

11.5        Nošķirtība.

(a)      Ja kāda šo Noteikumu daļa tiek uzskatīta par nelikumīgu, spēkā neesošu vai jebkāda iemesla dēļ neīstenojamu, tad šo daļu uzskata par nošķirtu no šiem Noteikumiem un tā neietekmē nevienas šajos Noteikumos atlikušās daļas spēkā esamību un izpildāmību.

11.6        Atteikums.

(a)      Neviena mūsu atteikšanās nevar tik uzskatīta par atteikšanos no jebkāda procesa vai sekojoša noteikumu pārkāpuma.

11.7        Viss līgums.

(a)      Mēs plānojam paļauties uz šiem Noteikumiem un visiem dokumentiem, kas tajos ir skaidri minēti, saistībā ar jebkura Līguma priekšmetu. Kamēr mēs uzņemamies atbildību par mūsu pilnvaroto pārstāvju izteikumiem un apgalvojumiem, lūdzu, pārliecinieties, ka pieprasāt, lai jebkādas izmaiņas šajos Noteikumos tiktu apstiprinātas rakstiski.

11.8        Mūsu tiesības mainīt šos Noteikumus un Tīmekļa vietni.

(a)      Mums ir tiesības laiku pa laikam pārskatīt un grozīt šos Noteikumus. Uz jums attiecas politikas un Noteikumi, kas ir spēkā brīdī, kad pasūtāt no mums Preces, ja vien izmaiņas šajās politikās vai šajos Noteikumos ir nepieciešams veikt saskaņā ar likumdošanas vai valsts institūciju prasībām (šādā gadījumā izmaiņas tiks piemērotas Jūsu iepriekš veiktajiem pasūtījumiem), vai arī ja mēs informēsim Jūs par izmaiņām šajās politikās vai šajos Noteikumos, pirms mēs nosūtīsim Jums apstiprinājuma rīkojumu (šādā gadījumā mums ir tiesības pieņemt, ka esat pieņēmis izmaiņas Noteikumos, ja vien Jūs nepaziņojat mums par pretējo septiņu darba dienu laikā pēc Preču saņemšanas). Ja nepiekrītat šādiem grozītiem Noteikumiem, Jums jāpārtrauc izmantot Tīmekļa vietni. Ja turpināsiet izmantot Tīmekļa vietni, tiks uzskatīts, ka esat pieņēmis grozītos Noteikumus.

(b)     Mēs paturam tiesības īslaicīgi vai pastāvīgi mainīt vai slēgt šo Tīmekļa vietni (vai jebkuru tās daļu) ar vai bez iepriekšēja paziņojuma, un Jūs apliecināt, ka mēs neuzņemamies atbildību pret Jums vai trešajām personām par jebkādām izmaiņām Tīmekļa vietnē vai par Tīmekļa vietnes slēgšanu.

 


f
Preces pievienotas grozam.